Spank 33 | 4824 BD Breda | +31(0)6 474 66 700 | roy.slond@yorroy.nl
Traversetunnel

Traversetunnel

AlgemeenHaalbaarheidsonderzoek en versterkingsmaatregel
FunctieProjectleider
OpdrachtgeverGemeente ‘s-Hertogenbosch
ContractvormTraditioneel, RAW

Naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor het veranderen van de verkeerskundige situatie op de Traversetunnel en regulier onderhoud, is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er direct ingegrepen moest worden om het dek van de tunnel lokaal te verstevigen. Dit werd veroorzaakt doordat het dek is verzwakt door de aanwezigheid van ASR.

Sluit Menu