Traversetunnel

  • Berichtcategorie:Kunstwerken
Algemeen Haalbaarheidsonderzoek en versterkingsmaatregel
Functie Projectleider
Opdrachtgever Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Contractvorm Traditioneel, RAW
Naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek voor het veranderen van de verkeerskundige situatie op de Traversetunnel en regulier onderhoud, is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er direct ingegrepen moest worden om het dek van de tunnel lokaal te verstevigen. Dit werd veroorzaakt doordat het dek is verzwakt door de aanwezigheid van ASR.