Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Algemeen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
Functie Technisch manager
Opdrachtgever Provincie Noord-brabant
Contractvorm Best Value, UAV-gc

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert niet alleen uw veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

In de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat werken 20 partijen samen om de projecten rond de A59 efficiënt en met een minimum van overlast te ontwikkelen en uiteindelijk te realiseren. De provincie is de gebiedsregisseur voor de GOL. Dit doet zij in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ‘s-Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas. De provincie coördineert alle projecten en werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen.

Meer informatie: oostelijkelangstraat.nl