N605 – Randweg Boekel

  • Berichtcategorie:UAV-gc / Wegen
AlgemeenRandweg Boekel
FunctieTechnisch manager 
OpdrachtgeverProvincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Boekel aan de aanleg van een nieuwe randweg om Boekel. Deze weg moet de overlast van doorgaand verkeer in de kern van Boekel oplossen.

De nieuwe N605 Randweg Boekel komt ten westen van het dorp en wordt een enkelbaans weg met 1 rijstrook per richting. De weg wordt uitgevoerd met geluidreducerend asfalt, wat zorgt voor minder hinder voor de omwonenden. De nieuwe randweg begint bij de kruising Gemertseweg (N605) met de Mutshoek en loopt dan in noordwestelijke richting. Ongeveer ter hoogte van Molenakker sluit de randweg weer aan op de N605. Met de bouw van de nieuwe 80-kilometerweg is in totaal zo’n 17 miljoen gemoeid.

Voor de Provincie Noord-Brabant wordt door ons het technisch management tijdens de uitvoering verzorgt.