N395 – Herinrichting provinciale weg

  • Berichtcategorie:UAV-gc / Wegen
AlgemeenHerinrichting N395
FunctieTechnisch manager
OpdrachtgeverProvincie Noord-Brabant

In 2013 is in de planstudie N395 onderzocht hoe de problemen op de N395 het beste opgelost kunnen worden. De planstudie is verder uitgewerkt, waarbij inwoners en belanghebbenden hebben meegedacht. In november 2020 is het werk definitief gegund aan aannemer BAM Infra.

Op 25 juli 2021 is BAM Infra begonnen met de eerste fase van de reconstructie. Onderdeel van het project zijn het aanleggen van rotondes aan, plaatsen van verkeerslichten en verbeteren van de oversteekbaarheid in de dorpen. Ook worden fietspaden verbreed en worden de kernen vergroend. Ook de aansluitingen van de N395 op de N269 (Hilvarenbeek), de A58 (Oirschot) en Industrieterrein De Scheper en Wintelresedijk worden aangepast. Naast de reguliere werkzaamheden is er ook een pilot waarbij er in het fietspad zonnepanelen zijn aangebracht.

Voor de Provincie Noord-Brabant wordt door ons het technisch management tijdens de voorbereiding en een deel van de uitvoering verzorgt.