Herinrichting Muntelbolwerk

  • Berichtcategorie:Overige / Wegen
AlgemeenHerinrichting woonstraat
FunctieProjectleider
OpdrachtgeverGemeente ‘s-Hertogenbosch
ContractvormTraditioneel, RAW

Vooruitgaand aan de realisatie van de nieuwe Bartenbrug worden de aanliggende straten heringericht. Voor het Muntelbolwerk betekend dit een aanpassing van het wegprofiel en het creëren van meer groen.