Sortiebrug

AlgemeenNieuwbouw brug
FunctieTechnisch manager
OpdrachtgeverGemeente ‘s-Hertogenbosch
ContractvormEngineering & Construct, UAV-gc
Voor de realisatie van de Sortiebrug is een UAV-gc contract opgesteld en aanbesteed. In het contract is het ontwerp bindend opgenomen.