Sortiebrug

Algemeen Nieuwbouw brug
Functie Technisch manager
Opdrachtgever Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Contractvorm Engineering & Construct, UAV-gc
Voor de realisatie van de Sortiebrug is een UAV-gc contract opgesteld en aanbesteed. In het contract is het ontwerp bindend opgenomen.