Nieuwe Bartenbrug

Algemeen Vervanging Bartenbrug
Functie Technisch manager, toetscoördinator
Opdrachtgever Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Contractvorm Design & Construct, UAV-gc
De vervanging van de Bartenbrug in een binnenstedelijke omgeving en de herinrichting van de Graafseweg tot aan de kruising met de Lagelandstraat.