Parkeergarage St.-Jan

  • Berichtcategorie:UAV-gc
Algemeen Realisatie parkeergarage (Plan Stadswalzone)
Functie Technisch manager, toetscoördinator
Opdrachtgever Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Contractvorm Engineering & Construct, UAV-gc
Behaalde prijzen ESPA Gold Award

Realisatie van de ondergrondse parkeergarage St.-Jan in een zeer complexe binnenstedelijke omgeving.<br />Bovenop de parkeergarage is de stadsgracht weer terug gebracht. Vanaf de hoofduitgang van de parkeergarage aan de Limietlaan loop je via een brug over het water door de Vestingmuur onder de Hekellaan door zo de stad in. De parkeergarage biedt plaats aan 1040 auto’s.